Οι πέτρες ούρων είναι γνωστές από τα αρχαία χρόνια και αντιπροσωπεύουν ένα από τα κύρια ζητήματα της ουρολογικής πρακτικής. Οι ασθενείς με μικρές νεφρικές πέτρες είναι γενικά ασυμπτωματικοί ή ελαφρώς συμπτωματικοί, εκτός εάν περνούν στους ουρητήρες και προκαλούν νεφρικό κολικό. Η ασυμπτωματική πορεία της νόσου μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό των μεγαλύτερων νεφρικών λίθων. Το τελευταίο μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της προσβεβλημένης νεφρικής λειτουργίας και των επαναλαμβανόμενων λοιμώξεων του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος. Επομένως, η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των νεφρικών λίθων είναι πολύ σημαντική για την αποφυγή περαιτέρω επιπλοκών της νόσου.