Από το Μάιο του 2020, το Ανδρολογικό Κέντρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών αναβαθμίζεται και λειτουργεί με υπεύθυνο τον έμπειρο Ουρολόγο – Ανδρολόγο κ. Πέτρο Δρέττα. Το γεγονός αυτό, αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα εξέλιξης στις παροχές της Ουρολογικής Κλινικής στους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο.